wydawanych na potrzeby spełnienia zgodności wprowadzonych zmian konstrukcyjnych w pojeździe z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022)

 


 

BAZA POTWIERDZEŃ WT – tutaj można sprawdzić wydane potwierdzenia

 


Kontakt:

Karol Zielonka - p.o. Dyrektora
k.zielonka@pimot.eu
Tel. (22) 7777-015

Paweł Posuniak - Kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów
p.posuniak@pimot.eu
Tel. (22) 7777-141

Zakład Homologacji
Tel. (22) 7777-061 do 068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top