W 2017 roku PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI planuje cykl szkoleń uzupełniających dla diagnostów z zakresu techniki samochodowej. Począwszy od lutego w każdym miesiącu przewidziane jest szkolenie z zakresu techniki samochodowej, badań technicznych lub zmian w przepisach. Szkolenia będą prowadzone przy udziale laboratoriów PIMOT i wiodących firm na rynku z branży motoryzacyjnej.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia

Back to Top