Termin

Termin zostanie ogłoszony wkrótce.

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z części wykładowej z elementami pokazowymi oraz części warsztatowej, która odbywa się w laboratorium Ł-PIMOT. Tematyką poruszaną na szkoleniu są szeroko pojęte zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi oraz infrastrukturą związaną z ich użytkowaniem. Poszczególne moduły ukierunkowane są na kwestie związane z budową pojazdów elektrycznych, ich napędem oraz normami i aktami prawnymi z nimi związanymi. Panele zawierają także kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania, poprawnej eksploatacji oraz diagnostyki pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Szkolenie prowadzone jest w sposób modułowy i na życzenie klienta może być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

     

    

 

Czas trwania

7 h + przerwy (możliwość rozwinięcia szkolenia wg potrzeb)

Plan szkolenia

1. Elektromobilność w kontekście ekonomiczno-społecznym 20 min
2. Pojazdy elektryczne i hybrydowe - pojęcia i klasyfikacja 10 min
3. Napędy elektryczne  60 min
4. Napędy hybrydowe  60 min
5. Case study – prototyp PIMOT 30 min
6. Magazyny energii  60 min
7. Warsztaty praktyczne (laboratorium PIMOT) 60 min
8. Bezpieczeństwo elektryczne  60 min
9. Infrastruktura pojazdów elektrycznych 30 min
10. Napędy wodorowe 30 min

 * elementy pokazowe dostępne są dla uczestników podczas całego szkolenia (elementy napędowe, elementy systemów bezpieczeństwa itp.)

**podczas paneli przewidziane są przerwy kawowe (wg potrzeb uczestników)

 

Koszt uczestnictwa

990 PLN/osoba (+23% VAT)

Cena zawiera:

  • 7 godzin zajęć wykładowych z elementami praktycznymi
  • materiały dydaktyczne (dostępne przed rozpoczęciem kursu)
  • szkolenie w grupach do 12 osób
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • lunch i poczęstunek w trakcie szkolenia

Adresaci szkolenia

inżynierowie, mechanicy, elektrycy, diagności, rzeczoznawcy

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
ul. Jagiellońska 55, Warszawa
(możliwość dojazdu do lokalizacji klienta - ogranicza możliwości prowadzenia pokazów/zajęć praktycznych)

Zapisy

Kontakt

Konsultacje odnoście treści merytorycznej i organizacji szkolenia:

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników Zakładu Elektromobilności Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
Więcej o Zakładzie: http://www.pimot.eu/struktura/laboratoria-pracownie-i-zaklady/zaklady/nv

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia.

Back to Top