Terminy

13-14 kwietnia 2021 r. (wtorek-środa) w godzinach 18:00-21:00

Opis szkolenia

Tematyką poruszaną na szkoleniu są szeroko pojęte zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi oraz infrastrukturą związaną z ich użytkowaniem. Poszczególne moduły ukierunkowane są na kwestie związane z budową pojazdów elektrycznych, ich napędem oraz normami i aktami prawnymi z nimi związanymi. Panele zawierają także kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania, poprawnej eksploatacji oraz diagnostyki pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Szkolenie prowadzone jest w sposób modułowy i na życzenie klienta może być dostosowywane do indywidualnych potrzeb. 

Czas trwania

2 x 3 godz. 

Plan szkolenia

1. Elektromobilność w kontekście ekonomiczno-społecznym 20 min
2. Pojazdy elektryczne i hybrydowe - pojęcia i klasyfikacja 10 min
3. Napędy elektryczne  90 min
4. Napędy hybrydowe  60 min
5. Magazyny energii  90 min
6. Bezpieczeństwo elektryczne  60 min
7. Infrastruktura pojazdów elektrycznych 30 min

 

 

Koszt uczestnictwa

600 PLN/osoba (+23% VAT)

Cena zawiera:

  • 6 godzin zajęć wykładowych w formie online
  • szkolenie w grupie do 12 osób
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Adresaci szkolenia

inżynierowie, mechanicy, elektrycy, diagności, rzeczoznawcy

Lokalizacja

Szkolenie odbywa się w formie zdalnej, więc uczestnictwo jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie. Wszystko czego potrzebuje uczestnik szkolenia to komputer, który posiada stały dostęp do Internetu.

Zapisy

Kontakt

Konsultacje odnoście treści merytorycznej i organizacji szkolenia:

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników Zakładu Elektromobilności Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
Więcej o Zakładzie: http://www.pimot.eu/struktura/laboratoria-pracownie-i-zaklady/zaklady/nv

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia.