Terminy najbliższych szkoleń:

[z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, kurs zostaje zawieszony]

 

Opis szkolenia

W związku z wejściem w życie istotnych zmian obejmujących warunki techniczne i wprowadzanie systemu CEPiK 2.0 oraz rozbieżności w interpretacji przepisów przez diagnostów i wydziały komunikacji, przedstawiamy Państwu ofertę na szkolenie „Badania techniczne a rejestracja pojazdów”. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany legislacyjne oraz najczęstsze błędy popełniane przy:

- sporządzaniu dokumentów związanych z wykonanymi badaniami technicznymi przez diagnostów oraz

- sporządzaniu dokumentacji rejestracyjnej pojazdu przez pracowników wydziałów komunikacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz dyskusji z uczestnikami szkolenia. Omawiane są rzeczywiste przykłady spotykane w pracy techniczno-badawczej.

 

Cel szkolenia

Celem jest omówienie problemów merytoryczno-prawnych występujących w bieżącej pracy stacji kontroli pojazdów i wydziałów komunikacji, dotyczących sposobu wykonywania badań oraz sporządzania dokumentów dla jednostek rejestrujących pojazdy, aktualnie wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i rozporządzeniach wykonawczych.

 

Korzyści dla słuchaczy

Zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej do wykonywania badań technicznych pojazdów, sporządzania dokumentacji, również dla celów rejestracji pojazdów.

Wyeliminowanie  rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących zakresu i sposobu sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych badań technicznych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat aktualnych regulacji dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Uzyskana wiedza pozwoli na właściwą interpretację przepisów, a tym samym przeciwdziałanie nieprawidłowościom w sporządzanej dokumentacji.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób prawnych, jak i osób fizycznych. Szczególnie do pracowników jednostek i urzędów związanych z badaniami technicznymi pojazdów i ich rejestracją.

 

Program szkolenia

1. Otwarcie szkolenia                                                                            9.00 – 9.15

2. Podstawy homologacji – Dyrektywa 2007/46/WE                         9.15 – 10.00

3. Wdrożenie CEPiK 2.0                                                                   10.00 – 11.30

4. Przerwa kawowa                                                                            11.30 – 11.45

5. Rejestracja pojazdów z punktu widzenia diagnosty                      11.45 – 12.30

6. Obieg dokumentów na stacji kontroli pojazdów                           12.30 – 13.00

7. Przerwa kawowa                                                                            13.00 – 13.30

8. Najczęstsze błędy w dokumentach rejestracyjnych pojazdów      13.30 – 14.00

9. Zmiany konstrukcyjne pojazdów                                                   14.00 – 15.00

 

Koszt uczestnictwa

250 PLN netto

Opłata obejmuje gorące napoje i poczęstunek.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Na terenie Instytutu można skorzystać z oferty gorących posiłków.

 

Lokalizacja

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

ul. Jagiellońska 55,03-301 Warszawa

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, drogą e-mailową:

lub poprzez poniższy formularz

Pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 

Prowadzący

mgr inż. Dariusz Kaca

W roku 1983 ukończył studia wyższe na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Długoletni pracownik Pionu Serwisu Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu. Posiada 30 letni staż pracy w charakterze diagnosty samochodowego. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji zatrudniony na stanowisku Inżyniera Badań od 5 lat. Miłośnik dawnej polskiej motoryzacji i kolejnictwa parowego.